Citygame

Het onderling vergelijken van regio’s, steden en gemeenten maakt een belangrijk deel uit van ons werk. Een door ons veel gebruikte werkvorm om het profiel van een regio te duiden is de ‘citygame‘. Een toegankelijke spelvorm waarin de betreffende regio of stad wordt gespiegeld ten opzichte van andere plekken in het land.

We hebben ervaren dat deze spelvorm een efficiënte maar ook leuke wijze is om een groep inzicht te bieden in de structuurkenmerken van de eigen regio. De game is op verschillende schaalniveaus in te richten: van wijk, gemeente, stad en regio tot aan internationale vergelijkingen. En toegankelijk voor diverse groepen: ondernemers, zorgprofessionals, bewoners, ambtenaren, accounthouders uwv, etc.

Onderstaande een kort voorbeeld.

Contact

In de tabel staan vijf boven de tabel genoemde gemeenten in willekeurige volgorde onder de letters A t/m E. De cijfers in de tabel geven de positie op de ranglijst van de vijftig grootste gemeenten van Nederland aan. Hoe dichter een score bij 1, hoe gunstiger. Leesvoorbeeld: gemeente B staat 6e op de ranglijst als het gaat om vergrijzing (en is dus een relatief jonge gemeente). Gemeente A is juist redelijk vergrijsd met een 42e plek onder de grootste vijftig gemeenten.

Welke gemeenten hoort bij welke letter?

Haarlemmermeer ~ Rotterdam ~ Leiden ~ Maastricht ~ Eindhoven

A B C D E
Vergrijzing (aantal 65+ in % populatie) 1 = 10,4%

50 = 22,5%

 42 6 11 13 17
Aantal hoogopgeleiden (in % beroepsbevolking) 1 = 62%

50 = 18%

23 4 20 33 8
Aantal banen per 100 leden beroepsbevolking 1 = 190 banen

50 = 41 banen

11 25 8 1 2
Rekenkundige vervangingssnelheid (in jaren) 1 = 8,8 jaar

50 = 32,2 jaar

 4 5 17 23 9
Personen met 1 of meer sociale regelingen (in % totale populatie)

1 = 25%

50 = 42%

36 4 44 1 23

Bronnen: CBS Statline, KING, LISA.

Vergrijzing –> Belangrijke parameter voor duiding zorg-uitdagingen, arbeidsaanbod en draagvlak voor voorzieningen.

Hoogopgeleiden –> Iedereen met hbo of wo(-plus) diploma op zak – studenten tellen veelal niet mee dus. Opleidingsniveau is belangrijke voorspeller van reeks sociaal-economische scores: werkloosheid, zorggebruik, levensverwachting, criminaliteit, etc.

Werkgelegenheidsquote –> Zegt veel over draagvlak voor voorzieningen en mate waarin jonge mensen kunnen worden aangetrokken.

Vervangingssnelheid –> Zelf samengestelde parameter die iets zegt over verhuismobiliteit van de populatie. Een hoge verhuissnelheid (bv. stad A) duidt op steeds weer nieuwkomers (en vertrekkers). Verschil in mobiliteit zegt veel over structuur en opgaven van een stad/streek.

Regelingengebruik –> Samenloop van ‘probleemgerelateerde’ regelingen zoals gemeten door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Dus niet de aow of studiefinanciering, wel bijstand, ww en diverse zorgregelingen.