Arbeidsmarkt

Weten hoe de arbeidsmarkt in uw regio functioneert? Wij verzorgen analyses met een gezonde wisselwerking tussen cijfers en duiding. Leesbaar, toegankelijk, contextrijk en met praktische aanknopingspunten voor beleid.

We doen veel onderzoek naar het functioneren van de lokale arbeidsmarkt.

 • Arbeidsmarktmonitor

 • Strategisch kader arbeidsmarkt

 • Sectoraal of thematisch onderzoek

 • Masterclasses arbeidsmarkt

 • Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Contact

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Wij hebben toegang tot de meest actuele arbeidsmarkt kengetallen en maken in ons werk gebruik van een keur aan publieke databases (UWV, CBS Statline, LISA, S-BB, lokaal en regionale statistiekbureaus, etc.). Uit ervaring weten we dat het arbeidsmarktbeleid kampt met een informatieparadox. Aan de ene kant is er in een tijd van ‘big data’ een overload aan gegevens, aan de andere kant is er weinig consensus over wat nu echt betrouwbare getallen zijn. Zelfs over cruciale gegevens als het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, de werkloosheid, de sectorstructuur en het aantal zzp’ers zijn verschillende benaderingen. Nederland heeft op dit moment amper een structuur voor regionale arbeidsmarktinformatie. Dat stelt eisen aan het eigen beoordelingsvermogen van iedereen die met deze cijfers werkt. Als bureau selecteren en analyseren we de meest betekenisvolle gegevens in nauw overleg met onze opdrachtgevers.

Liever geen lange tabellenrapporten met een grote mate van schijn-exactheid. Wel veel context, een selectie van de meest veelzeggende cijfers, duiding van de informatie en handelingsperspectieven bij lokaal/regionale opgaven.

Recent werk

2023-08-22T10:18:48+02:00

Quickscan Arbeidsmarkt 071

We maken een scan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Leidse regio. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van onderwerpen die raken aan de arbeidsmarkt. Het rapport is in een kennisreeks van vier masterclasses.

2023-09-25T10:00:22+02:00

Typisch Mokum

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden.

2023-09-25T10:11:26+02:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief:

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden