Andere domeinen

Er zijn meer domeinen en maatschappelijke vragen waar opdrachtgevers ons bij betrekken. Sport, cultuur, regiomarketing, bestuurlijke samenwerking en meer. Wij ondersteunen met analyses, cijferinzicht en leesbare tekst.

Als allround adviesbureau zijn we in de afgelopen jaren met een grote diversiteit aan vragen in aanraking gekomen. Van het ontwerpen van businesscases voor lokale organisaties en full-service onderzoek tot aan gemeentelijke fusietrajecten. Door opdrachtgevers genoemde redenen om ons in te schakelen zijn onder andere:

  • de onafhankelijke blik ‘van buiten’

  • regiokennis, experts in lokale democratie en ‘civil society’

  • inhoudsgedreven, empirische onderbouwing, inzichten uit andere (sub)domeinen erbij halen

  • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen

  • zorgvuldig en betekenisvol cijfergebruik

  • leesbaar schrijven

Contact

Recente projecten

2023-09-25T15:39:40+02:00

Apeldoorn Marketing

We staan Apeldoorn Marketing bij in de visievorming over het takenpakket van 'citymarketeers' en de politiek-bestuurlijke positionering van de organisatie.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: