Andere domeinen

Er zijn meer domeinen en maatschappelijke vragen waar opdrachtgevers ons bij betrekken. Sport, cultuur, regiomarketing, bestuurlijke samenwerking en meer. Wij ondersteunen met analyses, cijferinzicht en leesbare tekst.

Als allround adviesbureau zijn we in de afgelopen jaren met een grote diversiteit aan vragen in aanraking gekomen. Van het ontwerpen van businesscases voor lokale organisaties en full-service onderzoek tot aan gemeentelijke fusietrajecten. Door opdrachtgevers genoemde redenen om ons in te schakelen zijn onder andere:

 • de onafhankelijke blik ‘van buiten’
 • regiokennis, experts in lokale democratie en ‘civil society’
 • inhoudsgedreven, empirische onderbouwing, inzichten uit andere (sub)domeinen erbij halen
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • zorgvuldig en betekenisvol cijfergebruik
 • leesbaar schrijven

Contact

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Recente projecten

2018-02-05T13:39:15+01:00

Apeldoorn Marketing

We staan Apeldoorn Marketing bij in de visievorming over het takenpakket van 'citymarketeers' en de politiek-bestuurlijke positionering van de organisatie.

2018-02-05T09:45:28+01:00

LV Roodenburg

LV Roodenburg is een 'oud Leidse' voetbalvereniging met veel leden met een Arabischtalige herkomst. De club vervult een belangrijke sociale functie in de wijk. Het gaat om meer dan alleen sport en spel. Blaauwberg heeft de club bijgestaan in het formuleren van een toekomstvisie.

2018-09-10T10:54:31+01:00

Koersbepaling Brandweer Nederland

Wij hebben de Brandweer Nederland bijgestaan in organisatorische koersbepaling en bepalen van de verhouding tussen landelijk bureaus en de regionale korpsen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden