• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

  • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

  • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 

De prijs van ons werk bepalen we in overleg met de opdrachtgever. Onze tarieven zijn concurrerend, maar ook altijd aangepast aan de situatie. Want er kunnen grote verschillen zijn in de aard en de planbaarheid van opdrachten. 

Voorbeelden:

  • Spoedopdrachten onder stressvolle omstandigheden, bijvoorbeeld in juridische en bestuurlijke processen, vergen een bijzondere inzet, als ware het een crisisinterventie.
  • Ook een masterclass over regionaal arbeidsmarktbeleid voor 40 personen is een korte interventie, maar we hebben er meestal een methodiek voor klaar liggen en de politieke druk is wat minder.
  • Bij het opstellen van een economische visie voor een middelgrote stad horen zeker een goede analyse van omgeving en trends, een dynamische locatiebeschrijving en een goede raadpleging van ‘stakeholders’. Of er ook een bestuurlijke begeleiding naar College en Raad, hangt van de situatie af.
  • Bij een haalbaarheidsonderzoek naar een gemeentebreed ondernemersfonds kunnen we putten uit heel veel courante kennis. Maar wanneer het ook om implementatie gaat, is er een flinke verdiepingsslag nodig.
  • Een analyse en plan van aanpak in een grote stadswijk ten behoeve van de instellingen in het sociaal domein, laat zich doorgaans goed plannen en er is ook een goede rolverdeling met de opdrachtgever mogelijk.
  • Ook bij ‘lowbudget’ organisaties in sport en cultuur is vaak ruimte te winnen door goede afspraken over co-creatie.

We werken bij voorkeur met een ‘fixed price’, op basis van een offerte en een gezamenlijke inschatting van de zwaarte en de eisen die de situatie stelt. We leveren hoe dan ook unieke en geïnspireerde producten. Fabriekswerk en reproducties horen niet thuis in ons vak.

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.