Straf & Zorg: samenwerken aan veiligheid

In het Regionaal Netwerk Zorg Straf Limburg werken justitiepartners (OM, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, 3RO), Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuizen en gemeenten samen aan hetzelfde doel: een betere vroegtijdige samenwerking om sneller en beter te kunnen ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeing. 

Het Netwerk Zorg Straf is een lerend netwerk, gericht op het verbeteren van de samenwerking vanuit de bestaande praktijk. We werkten onder meer aan aan:

  • Een handreiking om te komen tot een betere casusregie, als onderdeel van de training “Samenwerken aan Veiligheid” (met Sanne Eggen). Het is een vraagstuk waar veel professionals mee worstelen: hoe voer ik een goede casusregie? Dat komt ook vaak als knelpunt terugkomt als het mis is gegaan in gezinnen: gebrek aan “regie” wordt dan vaak als zwakke schakel benoemd. Met dit project willen we regie voor professionals beter hanteerbaar en effectiever maken.
  • In 2020 en 2021 besprak het Netwerk Zorg Straf vijf casussen die in de jaren daarvoor in Limburg hebben gespeeld. Zaken waarin het mis ging, zaken waarin een betere samenwerking misschien escalatie had kunnen voorkomen, maar ook zaken waarin we zagen dat een goede en vroegtijdige samenwerking tot succesvolle interventie heeft geleid. We willen met deze casusreviews en leereffecten laten zien dat het loont om te blijven leren van de praktijk en dat met vroegtijdige samenwerking veel te bereiken valt. 

Downloads

Download Handreiking ‘Samenwerken aan Veiligheid’

Download casusreviews Straf&Zorg

Contact

  • 071-524 7500
  • jeroenbos@blaauwberg.nl

  • 06- 5020 1788 (Jeroen)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Andere recente projecten

Straf & Zorg: samenwerken aan veiligheid

Straf & Zorg: samenwerken aan veiligheid In het Regionaal Netwerk Zorg Straf Limburg werken justitiepartners (OM, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, 3RO), Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuizen en gemeenten samen aan hetzelfde doel: een betere [...]

Indringend gesprek over huiselijk geweld

Bekijk hier de livestream van de opening van de tentoonstelling "Wij Doorbreken de Cirkel van Geweld" van 12 mei. Een buitenexpositie met portretten van 29 slachtoffers en voormalig plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met Jeroen in de rol als gespreksleider.

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.