Toeristisch Platform Apeldoorn

Van een informele denktank wordt het Toeristisch Platform Apeldoorn een professionele werkorganisatie met een eigen budget. Blaauwberg ondersteunt de ondernemers in dit proces.

Het nieuwe budget van het TPA is afkomstig van de toeristenbelasting. De Apeldoornse accomodatiehouders gaan medebepalen waar de opbrengst van de toeristenbelasting naartoe moet gaan. 

Het Toeristisch Platform is op dit moment een informele alliantie van circa 60 partijen. Twintig daarvan zijn Veluwse accommodatiehouders, nog eens twintig zijn attracties en de laatste twintig zijn stichtingen, verenigingen, onderwijsinstellingen en sectororganisaties. De nieuwe mogelijkheid om zelf te investeren is prettig, maar stelt ook nieuwe eisen aan de werkorganisatie.

Een aantal vragen zullen beantwoord moeten worden:

  • Wordt het TPA een stichting of vereniging?
  • Op welke wijze veranker je het principe 'voor en door ondernemers'?
  • Hoe betrek je de recreatieve bedrijven en organisaties die geen toeristenbelasting afdragen?
  • Wat is de juiste balans tussen representativiteit en innovatiekracht?
  • Hoe moeten de statuten eruit gaan zien?

En meest belangrijk:

  • Hoe moet de inhoudelijke agenda van het nieuwe TPA er op korte en (middellange) termijn uit komen zien?

We raadplegen een serie aan toeristische ondernemers binnen de gemeente Apeldoorn om deze en andere vragen te beantwoorden. Na afronding van onze werkzaamheden beschikt het TPA over een inhoudsrijke werkagenda die vanuit een nieuwe organisatiepraktijk kan worden opgepakt. 


Meer weten?

071 - 524 7500
aartvanbochove@blaauwberg.nl

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.