Dorpsprofiel Voorschoten

Na een pijlsnelle, naoorlogse groei kan Voorschoten zich voorbereiden op nieuwe uitdagingen. Het dorp vergrijst, de jongeren trekken weg en de kleine economie is kwetsbaar. Dat blijkt uit het Dorpsprofiel Voorschoten.

Voorschoten Voor Elkaar heeft zich de ambitie gesteld om zich door te ontwikkelen tot de brede welzijnsorganisatie van het dorp. Goed zicht op wat er op wijkniveau speelt en leeft is daarin een voorwaarde. Het Dorpsprofiel biedt zowel een cijfermatige als kwalitatieve schets van de Voorschotense wijken.

Het profiel wordt strategisch ingezet om de samenwerking op lokaal niveau te versterken en te komen tot een gezamenlijke agenda. Een reeks aan organisaties heeft actief bijgedragen aan de inhoud van het profiel. Het resultaat is een goed leesbaar publieksdocument waarin historie, de status quo, ambities en opgaven worden gebundeld. 

Het profiel wordt inmiddels gebruikt als empirische fundering bij beslissingen binnen het sociale domein. Blaauwberg heeft Voorschoten Voor Elkaar, Kwadraad en MEE bijgestaan in de vertaling van het profiel naar concrete (maar ook plausibele) prestatie-indicatoren.


Download het rapport (PDF)


Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem (vrijblijvend) contact op:

info@blaauwberg.nl
 

071 - 524 7500
06 - 1217 2126 

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.