• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

  • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

  • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 
 

Leergang Leiden-kunde

Meer informatie

Ondernemersfonds Texel

Meer informatie

Nieuwe toekomst voor de bloemkoolwijk

Meer informatie

Toeristisch Platform Apeldoorn

Meer informatie

De arbeidsmarkt van een kennisstad

Meer informatie

Dorpsprofiel Voorschoten

Meer informatie

Economische Index

Meer informatie

Over het binden van internationale studenten

Meer informatie

Buurtprofiel

Meer informatie

Andere projecten

Meer informatie
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.