Project omschrijving

Apeldoorn Marketing

Zoals de meeste grote steden beschikt Apeldoorn over een eigen organisatie voor citymarketing: Apeldoorn Marketing. Wij staan de staf van Apeldoorn Marketing bij in een visievorming op de toekomst. Dan gaat het zowel om een gesprek over de inhoud van het takenpakket, als de  publiek-private positionering van de organisatie.

Citymarketing wordt vaak geïnterpreteerd als een begrip uit de verkoopkunde: een stad of streek aan de man brengen. Maar het begrip is niet in de verkoopkunde ontstaan. Het is afkomstig uit de sociale geografie en de ‘urban studies’. In de jaren tachtig daagde in die hoek het inzicht dat het functioneren van stad of streek niet alleen een zaak was van ruimtelijke en economische structuur. Het was ook een zaak van ‘soft values’: van een ervaren identiteit, van zelfvertrouwen bij bevolking en bedrijfsleven, van zelfsturend vermogen, van een ‘sense of place’. In een succesvolle citymarketingorganisatie komen de beide disciplines bij elkaar: de verkoopkunde en de identiteitsvorming.

Met Apeldoorn Marketing spreken we onder andere over een ontwikkelperspectief, in drie mogelijke ‘generaties’:

  1. In generatie 1 is citymarketing een voortzetting en modernisering van de oude vvv-taken. Dan gaat het om toeristische informatie – online en in print, centraal toegankelijk (balie, portal) en decentraal toegankelijk (folderpakketteen, doorverwijzingen op bedrijfssites). Die taken kunnen worden opgeplust met boekingsystemen en afstemming van toeristische activiteiten. Doel is bezoekers trekken en verwelkomen.
  2. In generatie 2 wordt de afstemming van activiteiten geprofessionaliseerd (van event-agenda naar event-programmering) en komen er nieuwe doelgroepen bij: ook het werven van bedrijven en van jonge en hoogopgeleide bewoners wordt taak van de citymarketing. Maar citymarketing is nog steeds gericht op de bezoekers, het is een interface van de stad of streek met de buitenwereld.
  3. In generatie 3 gaat het om identiteitsvorming. Dat kan op talloze manieren, van cursussen over de lokale geschiedenis tot seminars over elk denkbaar aspect van de lokale samenleving.

Contact

  • 071-524 7500
  • aartvanbochove@