Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

Blaauwberg heeft de ondernemers in Súdwest-Fryslân bijgestaan in de vorming van een gemeentebreed fonds per 1 januari 2016.


Súdwest-Fryslân is een enorm gebied: na een fusie van een stel kleinere gemeenten, ligt nu de hele ‘taartpunt’ van Stavoren op de zuidwest punt van Friesland tot en met de lijn van Makkum over Bolsward naar Sneek in één gemeente. Het is een enorm divers gebied: zes van de Friese elf steden liggen erin, sommige met moderne bedrijventerreinen, allemaal met veel historisch erfgoed. Verder een lange reeks dorpen, grote watersportcentra en veel melkveehouderij. De stad Bolsward had een van de oudste ondernemersfondsen in het land, maar raakte dat kwijt bij de herindeling. In 2015 werd opnieuw het initiatief genomen, nu om in de nieuwe gemeente tot een ondernemersfonds te komen. Het was een forse discussie: in zo’n nieuwe gemeente bestaan nog veel tegenstellingen. Maar het is gelukt.

Dankzij een ondernemersfederatie met een vooruitstrevende visie, die volop op zoek was naar een antwoord op de vergrijzing en de dreigende ontvolking van de streek. Het ondernemersfonds wordt door hen gezien als robuust middel voor krachtenbundeling en voor innovatie van het ondernemerschap. En dankzij de gemeenteraad, met het inzicht dat een ondernemersfonds een goed instrument is om tot economische integratie te komen in zo samengestelde gemeente. Blaauwberg was actief in het proces van draagvlak peilen, steun zoeken en in het ontwerpen van een fonds dat past bij de enorme diversiteit van het gebied. Het fonds is inmiddels van start gegaan, en zit volop in de opbouwfase.


Meer weten? Neem (vrijblijvend) contact op.
 

info@blaauwberg.nl
 

071 - 524 7500
06 - 1217 2126


Terug naar het overzicht

Vertel anderen over deze dienst!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.