Een verrassende roep uit de wetenschap

Aart van Bochove kreeg enige tijd geleden DE verrassing van het jaar. Hij kreeg een uitnodiging om op de Sorbonne, de universiteit van Parijs, een inleiding te komen houden.


Het bleek niet over ‘region building’ of over een ondernemersfonds te gaan, ook niet over het transitieproces in Oost-Europa of over de dynamiek in een ‘Wijk van Aankomst’. Het ging over de doctoraalscriptie die hij bijna dertig jaar geleden in Groningen had achtergelaten.
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert een groot project om een onbekend deel van de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis tussen 1920 en 1970 in kaart te brengen. De doctoraalscriptie van Aart is boven water gekomen als een van de sleutelstukken over die periode. De vraag was of hij in Parijs wilde komen vertellen over zijn oude inspiratiebron.

 

Aart heeft de gelegenheid gebruikt om na te denken over de betekenis van zijn studie sociale wetenschappen voor zijn loopbaan. Zijn ‘paper’ laat zich verder lezen als een mooi grondslagdocument voor het vak dat Blaauwberg beoefent. De moeite waard voor iedereen die de intellectuele drijfveer achter het beleidsadvies eens wil zien. Hieronder vindt u de Nederlandse versie van zijn tekst. De Engelstalige versie wordt in de loop van volgend jaar gepubliceerd bij Springer Science+Business Media. 

Download het rapport (PDF)

Vertel anderen over deze nevenactiviteit!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.