Driedaagse leergang ‘Arbeidsmarkt van de Toekomst’

Blaauwberg organiseert voor de tweede maal de driedaagse leergang ‘Arbeidsmarkt van de Toekomst’. Een interactieve rondgang langs de uitdagingen in regionaal arbeidsmarktbeleid.

De arbeidsmarkt vertoont een grote spanning: op tal van fronten tekent zich een tekort aan arbeid af. De vacatures stapelen zich op. Bedrijven investeren weer in personeel. In de techniek, de zorg en het onderwijs krijgen de tekorten aan personeel een structureel karakter. En toch is de verwachting dat de werkloosheid niet verder gaat dalen.

Achter die spanning liggen megatrends – globalisering, digitalisering en robotisering – die mogelijk voor een heel ander beroepenveld gaan zorgen. Tegelijk zijn de meest bestendige functies die waarin menselijk contact een grote rol spelen: het mensgerichte werk, met een toenemende nadruk op soft skills. Niet iedereen kan daarin mee. En dat betekent een blijvend beroep op sociale werkplaatsen en beschermd werk.

Wat is hier aan de hand? Hoe zit het met de mensen die niet meekunnen? Hoe vernieuwen en financieren we sociale werkplaatsen of ander beschut werk? Welke regionale verschillen zijn er zichtbaar? Wat houdt effectief arbeidsmarktbeleid anno 2020 in?

Ons aanbod

In de intensieve en interactieve leergang ‘De arbeidsmarkt van de Toekomst’ verkennen we deze en andere vragen. We bieden het volgende:

 • Verdieping en toepasbare kennis
 • Interactieve kennisoverdracht én kennisuitwisseling
 • Kleinschalige setting, persoonlijk en op maat gesneden programma

Voor

Projectleiders, beleidsonderzoekers, -medewerkers en -adviseurs, strategen, teamleiders en andere professionals werkzaam bij gemeenten, onderwijs, provincies, regionale samenwerkingsverbanden, uwv, en andere stakeholders in (regionale) economie en arbeidsmarkt.

Programma

Van grote en herkenbare trends (dag 1), via de eigen omgeving (dag 2), naar beleid (dag 3).

Dag 1
dinsdag 10 maart 2020, 10.00 – 16.00 uur

De uitdagingen vanuit de veranderende arbeidsmarkt | over mensgericht, materiegericht en informatiegericht werk | opleidingsniveau als bepalende factor in de economie |  stijgende kwalificatiestructuren en de opkomst van soft skills | tekort aan techniek, onderwijs en zorg | opkomst van zelfstandig ondernemerschap

Dag 2
dinsdag 24 maart 2020, 10.00 – 16.00 uur

Sterktes en zwaktes van Nederlandse gemeenten en regio’s | waar zitten de successen en problemen voor de komende tien jaar |  over veranderende werkgelegenheidsstructuur |  veranderingen in het onderwijs |  de trekkracht van de kennissteden |  het clustereffect |  groei en krimp |  mijn stad of regio in perspectief

Dag 3
dinsdag 7 april 2020, 10.00 – 16.00 uur

Naar effectief beleid | kwetsbare groepen en perspectief voor beschut werk en sociale werkplaatsen | dualismen in arbeidsmarktbeleid: rechtvaardigheid en doelmatigheid | burgerparticipatie en op zoek naar nieuw organiserend vermogen | evidence based practices voor beroepsonderwijs, moeilijk vervulbare vacatures, uitstroom uit de bijstand en arbeidsgehandicapten | wat werk in mijn eigen omgeving? 

Organisatie en kosten

 • We ontvangen u graag in onze eigen conferentieruimte te Leiden, op loopafstand van station Leiden Centraal. 
 • De kosten bedragen € 1.295 in totaal, exclusief 21% BTW en inclusief lunch en complete verzorging (fruit, chocola, etc.)
 • We hanteren een maximum van zestien deelnemers en streven naar regionale diversiteit
 • Iedere deelnemer ontvangt ter voorbereiding per post een compacte syllabus in ringbandmap met analyses en korte statements, gecategoriseerd per leergangdag en thema

Flyer Leergang

Bekijk via onderstaande link de flyer van de Leergang ‘Arbeidsmarkt van de Toekomst’.

Aanmelden / contact

U kunt zich nu aanmelden voor deze driedaagse leergang, door een mail te verzenden naar jeroenbos@blaauwberg.nl . We zijn ook telefonisch bereikbaar voor  aanmeldingen en eventuele vragen.

 • 06- 5020 1788
 • 071-524 7500
 • jeroenbos@blaauwberg.nl

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Ter inspiratie

Blaauwberg houdt zich als kennisbedrijf sinds 1997 bezig met de regionale economie en arbeidsmarkt. We werken veelvuldig in opdracht van gemeenten, onderwijs, ondernemers en regionale samenwerkingsverbanden op deze thema’s.

Onderstaande treft u twee documenten die u ter inspiratie en/of voorbereiding op deze driedaagse leergang kunt doornemen.

 • een Quickscan Arbeidsmarkt uitgevoerd voor de Leidse regio, met veel analyse en inhoud die relevant zijn voor andere regio’s
 • het rapport Typisch Mokum, een scan van de Amsterdamse arbeidsmarkt
 • een compacte syllabus voor de masterclasses ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ – een vervolg op de voornoemde Quickscan – uitgevoerd in de Leidse regio

N.b. lezing van deze rapporten is optioneel en beslist niet noodzakelijk als voorbereiding op de leergang (maar het mag uiteraard wel)

Download Arbeidsmarkt Quickscan 071

Download ‘Typisch Mokum’

Download syllabus masterclasses

Gerelateerde projecten

2019-01-24T18:47:41+01:00

Bestuurlijke leergangen Wassenaar en Voorschoten

Blaauwberg ontwerpt leergangen/masterclasses over regio's en lokale uitdagingen. Voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar hebben we een specifiek bestuurlijke leergang ontworpen. Met veel ruimte voor interactie en het onderlinge gesprek.

2019-01-24T18:48:48+01:00

Leergang Leiden-kunde

Vanaf maart 2019 start de 5e editie van de Leergang Leiden-kunde. Een interactief, vierdaags kennisprogramma over het heden, verleden en (vooral) de toekomst van de stad Leiden.

2019-01-24T18:49:56+01:00

Quickscan Arbeidsmarkt 071

We maken een scan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Leidse regio. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van onderwerpen die raken aan de arbeidsmarkt. Het rapport is in een kennisreeks van vier masterclasses.

2019-01-24T18:51:06+01:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.