• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

 • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

 • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 

Leergang Leiden-kunde

De tweede en derde editie van de Leergang Leiden-kunde zijn geopend. U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan dit vierdaags programma. We starten januari 2018 en maart 2018.


Het volledige programma van de tweede en derde editie van de Leergang inclusief  data en dagindeling treft u hier aan. Meldt u nu aan door een mail te sturen naar robmanders@blaauwberg.nl .

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod. 

 • de sociale, ruimtelijke en politieke geschiedenis van stad en regio, en de betekenis daarvan voor het heden;
 • de stedelijke ontwikkeling van het gebied;
 • de sociale samenstelling en demografische inzichten;
 • overzicht over achterliggende economische structuren;
 • een vergelijkend perspectief ten opzichte van andere steden en regio's
 • een beargumenteerd overzicht van de toekomstige opgaven en ambities in het licht van wat er op West-Europese agglomeraties afkomt

De Leergang Leiden-kunde is zowel geschikt voor ‘nieuwkomers’ in de regio als voor ‘regiokenners’ die hun kennis over stad en regio willen verbreden en/of verder uitdiepen


De leergang zal worden geleid door Aart van Bochove en Rob Manders. Twee Leiden-experts die in de afgelopen jaren veel over Leiden en de nabije regio hebben gezegd en geschreven. Onderstaande een greep uit onze stadsproducten waar we in de leergang uit zullen putten:

 • Een reeks van negen sociografische buurtprofielen over bijna alle Leidse wijken. De profielen bieden een bijna stadsdekkend beeld van de historie, demografie, economie, sociale problematiek, bouwgeschiedenis, huidige dynamiek en toekomstambities per wijk, stadsdeel en/of buurt. 
 • Ontwikkeling van de Index071; het monitoringsinstrument voor de regionaal economische ontwikkeling (gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). Er zijn inmiddels drie jaargangen van de Index071 verschenen. 
 • Visie op de clusterkwaliteiten van de Leidse binnenstad in het voor het Centrummanagement opgestelde rapport ‘Made in Leiden’ 
 • Onderzoek naar het gebruik van voor- en vroegschoolse educatieonder Leidse peuters en kleuters, dat uitmondde in een brede analyse van de ‘onderwijsomgeving’ van onze allerjongste stadsbewoners.
 • Voor ondernemers opgestelde Quickscans van zeven Leidse bedrijventerreinen, inclusief een visie op het Leidse werk- en woonklimaat 
 • Rapportage ‘Leiden Kennisstad’; over Leidse clusterkwaliteiten en samenwerkingsmogelijkheden voor gemeente en Universiteit 
 • Onderzoek naar zondagsopenstelling winkels in Leiden inclusief overzicht over veranderende bestedingspatronen en consumentvoorkeuren
Aanmelden / meer weten?

 

robmanders@blaauwberg.nl
06 - 1217 2126 (Rob)
071 - 524 7500

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.