Leergang Leiden-kunde

We ontwikkelen op dit moment de Leergang Leiden-kunde. Voor beleidsmakers, accounthouders, managers, ondernemers, zorgprofessionals en vele andere belangstellenden werkzaam in en rondom Leiden.

Het programma staat nog in de steigers maar we mikken op een leergang van drie dagen verspreid over de wintermaanden. In deze dagen zullen we op interactieve wijze de deelnemers meenemen langs de volgende onderwerpen:

 • de sociale, ruimtelijke en politieke geschiedenis van stad en regio, en de betekenis daarvan voor het heden;
 • de stedelijke ontwikkeling van het gebied;
 • de sociale samenstelling en demografische inzichten;
 • overzicht over achterliggende economische structuren;
 • een vergelijkend perspectief ten opzichte van andere steden en regio's
 • een beargumenteerd overzicht van de toekomstige opgaven en ambities in het licht van wat er op West-Europese agglomeraties afkomt

In een passantenstad als Leiden met een snel vlottend ambtenarenbestand en bijna een kwart van de beroepsbevolking die zzp’er is wordt het steeds belangrijker om een gezamenlijke kennispositie op te bouwen en uit te breiden. We willen daar met deze leergang graag aan bijdragen.


De Leergang Leiden-kunde is zowel geschikt voor ‘nieuwkomers’ in de regio als voor ‘regiokenners’ die hun kennis over stad en regio willen verbreden en/of verder uitdiepen
.

Wilt u op de hoogte gehouden worden dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan robmanders@blaauwberg.nl . We kunnen u dan te zijner tijd een vrijblijvend voorstel per mail doen toekomen.

De leergang zal worden geleid door Aart van Bochove en Rob Manders. Twee Leiden-experts die in de afgelopen jaren veel over Leiden en de nabije regio hebben gezegd en geschreven. Onderstaande een greep uit onze stadsproducten waar we in de leergang uit zullen putten:

 • Een reeks van negen sociografische buurtprofielen over bijna alle Leidse wijken. De profielen bieden een bijna stadsdekkend beeld van de historie, demografie, economie, sociale problematiek, bouwgeschiedenis, huidige dynamiek en toekomstambities per wijk, stadsdeel en/of buurt. 
 • Ontwikkeling van de Index071; het monitoringsinstrument voor de regionaal economische ontwikkeling (gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). Er zijn inmiddels drie jaargangen van de Index071 verschenen. 
 • Visie op de clusterkwaliteiten van de Leidse binnenstad in het voor het Centrummanagement opgestelde rapport ‘Made in Leiden’ 
 • Onderzoek naar het gebruik van voor- en vroegschoolse educatie onder Leidse peuters en kleuters, dat uitmondde in een brede analyse van de ‘onderwijsomgeving’ van onze allerjongste stadsbewoners.
 • Voor ondernemers opgestelde Quickscans van zeven Leidse bedrijventerreinen, inclusief een visie op het Leidse werk- en woonklimaat 
 • Rapportage ‘Leiden Kennisstad’; over Leidse clusterkwaliteiten en samenwerkingsmogelijkheden voor gemeente en Universiteit 
 • Onderzoek naar zondagsopenstelling winkels in Leiden inclusief overzicht over veranderende bestedingspatronen en consumentvoorkeuren


Meer weten?

robmanders@blaauwberg.nl
06 - 1217 2126 (Rob)
071 - 524 7500

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.