Leergang Leidenkunde

Update 25 maart 2020

Onvermijdelijk moeten we overgaan tot voorlopig uitstel van onze Leergang Leidenkunde. Jammer gezien de mooie vooruitzichten op twee goed gevulde leergangen dit jaar. De voorjaarseditie  – voorzien in juni – halen we uit de agenda. De najaarseditie, met een start in oktober, laten we tot nader orde nog staan. Vooraanmeldingen voor de najaarseditie zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar robmanders@blaauwberg.nl .

De data van de najaarseditie zijn:

 • donderdag 8 oktober
 • donderdag 15 oktober
 • donderdag 29 oktober
 • donderdag 5 november

Vervolg originele programmering ↓

Welkom bij de Leergang Leidenkunde. Een interactief kennisprogramma gericht op het heden, verleden en (vooral) de toekomst van de stad Leiden. Een blik op de stad vanuit de ‘urban studies’. Voor iedereen die de Leiden beter wil leren begrijpen en zijn of haar werk in de stad wil kunnen plaatsen in een bredere context.

Na vijf succesvolle edities, diverse afgeleide leergangen en een aantal terugkomdagen programmeren we vanaf 2020 twee edities per seizoen.  U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan de 5e of 6e editie van dit vierdaags programma. We starten in juni 2020 en oktober 2020.

We zijn van alle kanten aangemoedigd om door te gaan met de Leergang Leiden-kunde. En zeker ook door de tientallen deelnemers aan de eerste vijf edities. Mooie gemixte groepen gemotiveerde mensen, geïnteresseerd in een goed inhoudelijk gesprek over de economie, arbeidsmarkt, zorgopgaven, onderwijsambities, geschiedenis en toekomst van Leiden. Bekijk hiernaast de video met een paar reacties van onze ‘alumni’.

U kunt zich nu aanmelden voor de voorjaarseditie en najaarseditie van Leidenkunde. Voor beide edities kunnen we rekenen op reeds een flink aantal deelnemers (o.a. van de Gemeente Leiden). Er zijn nog 5 plekken te verdelen voor de voorjaarseditie, en 6 voor het najaar. We hanteren een maximum van 15 deelnemers per editie.

Lees meer over de inhoud van de Leergang in onderstaande twee folders [PDF’s].

Opzet Leergang

Bekijk de opzet …

Programma

Bekijk het programma…

Reacties alumni

Contact / aanmelden

Meldt u nu aan door een mail te sturen aan robmanders@blaauwberg.nl . Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • 06- 1217 2126
 • 071-524 7500
 • robmanders@blaauwberg.nl

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Andere recente projecten

Index071: een nul-meting in crisistijd

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Leergang Leidse wijken

Laatste editie Leergang Leidse wijken Aangemoedigd door de enthousiaste reacties van onze 'alumni' werken wij samen met Libertas Leiden toe naar een tweede - en voorlopig laatste - editie van de Leergang [...]

De Retail in de Leidse regio

Sinds 2017 werkt de Leidse regio met een regionale Retailvisie. Een gemeenschappelijk beleidskader ten aanzien van winkelgebieden. De visie is geïnitieerd door Economie071 en actief in zes gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Blaauwberg evalueert de inzet en resultaten van deze visie. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het ontwerp van een periodieke Retailmonitor.

Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst

In het voorjaar van 2020 verzorgt Blaauwberg voor de tweede maal een Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale arbeidsmarkt. Met veel vergelijkingen, cijfers en analyses. U kunt zich nu inschrijven voor de leergang.

Economische visie Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft Blaauwberg gevraagd een economische visie op te stellen. Zuidplas maakt deel uit van de regio Midden-Holland. Na het opstellen van regionale visie, heeft Zuidplas gevraagd naar een lokale visie. Een visie die enerzijds aansluit bij het regionale perspectief, maar anderzijds de specifieke lokale omstandigheden en ambities duidelijk maakt.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]