Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst

In het voorjaar van 2020 verzorgt Blaauwberg voor de tweede maal een Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale arbeidsmarkt. Met veel vergelijkingen, cijfers en analyses. En een duiding van belangrijke trends zoals de opkomst van soft skills en het ‘mensgerichte’ werk. U kunt zich nu inschrijven voor de leergang.

De arbeidsmarkt vertoont een grote spanning: op tal van fronten tekent zich een tekort aan arbeid af. De vacatures stapelen zich op. Bedrijven investeren weer in personeel. In de techniek, de zorg en het onderwijs krijgen de tekorten aan personeel een structureel karakter. En toch is de verwachting dat de werkloosheid niet verder gaat dalen. Achter die spanning liggen megatrends – globalisering, digitalisering en robotisering – die mogelijk voor een heel ander beroepenveld gaan zorgen. Tegelijk zijn de meest bestendige functies die waarin menselijk contact een grote rol spelen: het mensgerichte werk, met een toenemende nadruk op soft skills. Niet iedereen kan daarin mee. En dat betekent een blijvend beroep op sociale werkplaatsen en beschermd werk.

Wat is hier aan de hand? Hoe zit het met de mensen die niet meekunnen? Hoe vernieuwen en financieren we sociale werkplaatsen of ander beschut werk? Welke regionale verschillen zijn er zichtbaar? Wat houdt effectief arbeidsmarktbeleid anno 2019 in?

In de Leergang De Arbeidsmarkt van de Toekomst verkennen we deze en andere vragen.

Folder

Raadpleeg hier de folder met alle informatie over deze Leergang op een rij.

Bekijk folder

Aanmelden / contact

U kunt zich nu aanmelden voor deze driedaagse leergang, door een mail te verzenden naar jeroenbos@blaauwberg.nl . We zijn ook telefonisch bereikbaar voor  aanmeldingen en eventuele vragen.

  • 071-524 7500
  • jeroenbos@blaauwberg.nl

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Ervaringen UWV

Arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn (UWV) heeft deelgenomen aan de eerste editie van de Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Zijn ervaringen worden beschreven in bijgaand artikel (auteur: Julliette Verhaegen), verspreid onder zijn UWV collega’s.

Lees het artikel

Ter inspiratie

Blaauwberg houdt zich als kennisbedrijf sinds 1997 bezig met de regionale economie en arbeidsmarkt. We werken veelvuldig in opdracht van gemeenten, onderwijs, ondernemers en regionale samenwerkingsverbanden op deze thema’s.

Onderstaande treft u twee documenten die u ter inspiratie en/of voorbereiding op deze driedaagse leergang kunt doornemen.

  • een Quickscan Arbeidsmarkt uitgevoerd voor de Leidse regio, met veel analyse en inhoud die relevant zijn voor andere regio’s
  • het rapport Typisch Mokum, een scan van de Amsterdamse arbeidsmarkt
  • een compacte syllabus voor de masterclasses ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ – een vervolg op de voornoemde Quickscan – uitgevoerd in de Leidse regio

N.b. lezing van deze rapporten is optioneel en beslist niet noodzakelijk als voorbereiding op de leergang (maar het mag uiteraard wel)

Download Arbeidsmarkt Quickscan 071

Download ‘Typisch Mokum’

Download syllabus masterclasses

Andere recente projecten

De Retail in de Leidse regio

Sinds 2017 werkt de Leidse regio met een regionale Retailvisie. Een gemeenschappelijk beleidskader ten aanzien van winkelgebieden. De visie is geïnitieerd door Economie071 en actief in zes gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Blaauwberg evalueert de inzet en resultaten van deze visie. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het ontwerp van een periodieke Retailmonitor.

Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst

In het voorjaar van 2020 verzorgt Blaauwberg voor de tweede maal een Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale arbeidsmarkt. Met veel vergelijkingen, cijfers en analyses. U kunt zich nu inschrijven voor de leergang.

Economische visie Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft Blaauwberg gevraagd een economische visie op te stellen. Zuidplas maakt deel uit van de regio Midden-Holland. Na het opstellen van regionale visie, heeft Zuidplas gevraagd naar een lokale visie. Een visie die enerzijds aansluit bij het regionale perspectief, maar anderzijds de specifieke lokale omstandigheden en ambities duidelijk maakt.

Onderzoek regiokeuze

Sinds 1 januari 2016 is er één ambtelijke samenwerkingsorganisatie voor de Noord-Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De drie werken nu nog in verschillende regio's. Samen met I&O Research verkent Blaauwberg tot welke regio de drie zich het beste kunnen wenden. Aan de hand van 'daily urban system' data, financiële consequenties en bestuurlijke relaties.

Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

Ondernemersfonds in Nieuwkoop

De ondernemers in Nieuwkoop beschikken per 1 januari 2020 over een Ondernemersfonds. Dat besluit heeft de gemeenteraad op 14 november genomen. Blaauwberg is betrokken geweest als adviseur van het College van B&W, die een initiatief van ondernemers had ontvangen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]