Leergang Apeldoornse binnenstad voor ondernemers

Voor het Centrummanagement Apeldoorn heeft Blaauwberg een Leergang Apeldoornse binnenstad ontworpen. In twee avondsessies nemen we een geselecteerde groep van centrumondernemers en ambtenaren mee in een plaatsbepaling van Apeldoorn en haar binnenstad.

Een overzicht van de thema’s die aan bod komen.

 • Vergelijking van Nederlandse binnensteden
 • Trends die de toekomst van de binnenstad bepalen
  • Blurring en multifunctionaliteit
  • Opkomst millenials – nieuwe generaties consumenten
  • Ruimte voor tijdelijke bestemmingen en tijdelijke architectuur
  • Binnensteden als ‘Wijken van Aankomst’
  • Horeca-isering van de binnensteden, nadruk op ontmoeting
  • Identiteit en stedelijke iconen
  • Groene corridors en radiaalstructuren
 • Ondernemers- en overheidsagenda voor de Apeldoornse binnenstad

Het is mooi om te zien hoe de Apeldoornse ondernemers het gesprek over de binnenstad naar zich toe weet te trekken, door inhoud toe te voegen aan het lokale debat.

Naast een overzicht van cijfers (economie, bewoners, consumentpatronen) en specifieke trends in de retail hebben we ook stil gestaan bij diverse macro trends en de impact op de binnenstad. Een van die trends is de zogenaamde ‘generatiewisseling’. Misschien wel veel ingrijpender dan de online economie, is de aanstaande generatiewisseling: van babyboomers naar millennials als dominante groep op de markt. We bespraken de trend aan de hand van onderstaand schema.

Deze en vele andere bespreekpunten leidden tot een vrolijk en informatief gesprek. De initiatiefnemers en Gemeente beraden zich nog op een vervolg op deze leergang.

Testimonial

Wat een prachtig initiatief van Stichting Centrum Management Apeldoorn. Onder het mom van ken je eigen (binnen)stad is het initiatief voor ‘Apeldoornkunde’ ontstaan. Vanavond de eerste avond.

Apeldoornkunde, avond 2. Prachtig. Over onder andere sterrensteden, de fysieke gedaante van de stad en parkeren. Een mooi initiatief van Stichting Centrum Management Apeldoorn, uitgevoerd door bureau Blaauwberg uit Leiden. Voor alle twee, hulde!

Contact

Een – op maat gesneden –  leergang of masterclass voor uw omgeving? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Andere recente projecten

Index071: een nul-meting in crisistijd

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Leergang Leidse wijken

Laatste editie Leergang Leidse wijken Aangemoedigd door de enthousiaste reacties van onze 'alumni' werken wij samen met Libertas Leiden toe naar een tweede - en voorlopig laatste - editie van de Leergang [...]

De Retail in de Leidse regio

Sinds 2017 werkt de Leidse regio met een regionale Retailvisie. Een gemeenschappelijk beleidskader ten aanzien van winkelgebieden. De visie is geïnitieerd door Economie071 en actief in zes gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Blaauwberg evalueert de inzet en resultaten van deze visie. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het ontwerp van een periodieke Retailmonitor.

Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst

In het voorjaar van 2020 verzorgt Blaauwberg voor de tweede maal een Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale arbeidsmarkt. Met veel vergelijkingen, cijfers en analyses. U kunt zich nu inschrijven voor de leergang.

Economische visie Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft Blaauwberg gevraagd een economische visie op te stellen. Zuidplas maakt deel uit van de regio Midden-Holland. Na het opstellen van regionale visie, heeft Zuidplas gevraagd naar een lokale visie. Een visie die enerzijds aansluit bij het regionale perspectief, maar anderzijds de specifieke lokale omstandigheden en ambities duidelijk maakt.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]