Kennisfestival Leonardo Da Vinci College

Op 5 november 2019 hebben we een ‘kennisfestival’ plaats laten vinden op het Leonardo Da Vinci College. Een vrolijke en leerzame middag voor ongeveer 300 docenten en medewerkers waar zij meer kennis konden opdoen over de stad Leiden. De stad waar zij allemaal werken – deels wonen – en waar hun leerlingen vandaan komen. Het is een vrolijke en informatierijke middag geworden met veel lokale sprekers.

Het Leonardo Da Vinci College heeft Blaauwberg gevraagd de organisatie samen met een team van docenten ter hand te nemen. Het is een ‘kennisfestival’ geworden met ‘stadskennis’ als centrale thema. Leiden heeft een rijke historie waar het gaat om kunst, geschiedenis, wetenschap en water.  Maar er is nog veel meer te vertellen over Leiden. De stad internationaliseert razendsnel, de wijken veranderen en nieuwe groepen bewoners melden zich bij het onderwijs en andere instituten. Wij hebben 11 lokale sprekers bij elkaar gekregen die met een diverse achtergrond meer over de stad Leiden kunnen vertellen. Uit dit ruime en diverse aanbod konden de docenten twee presentaties naar keuze bijwonen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen; Leiden als internationale stad, Leiden als vrouwenstad, Leiden als sportstad, onderwijs en ondernemerschap in Leiden, de wijken van Leiden, ‘onderwaterleven’ in de Leidse grachten, en Leiden als zelfvoorzienende regio. Enkele van deze presentatie zijn beschikbaar gesteld op de site.

Er zijn veel positieve reacties gekomen op deze middag. De docenten hebben een ontspannen, leerzame middag gehad met een hapje en drankje en live muziek als afsluiting. Hiernaast was er ook een niet direct verwachtte andere uitkomst. Een aantal leerlingen van het Leonardo Da Vinci college loopt nu mee met een van de sprekers van deze middag. Wat het delen van kennis al niet teweeg kan brengen.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Presentatie Leiden internationale stad
Presentatie Leiden vrouwenstad
Hand-out vijf Leidse iconen

Andere recente projecten

De Retail in de Leidse regio

Sinds 2017 werkt de Leidse regio met een regionale Retailvisie. Een gemeenschappelijk beleidskader ten aanzien van winkelgebieden. De visie is geïnitieerd door Economie071 en actief in zes gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Blaauwberg evalueert de inzet en resultaten van deze visie. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het ontwerp van een periodieke Retailmonitor.

Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst

In het voorjaar van 2020 verzorgt Blaauwberg voor de tweede maal een Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale arbeidsmarkt. Met veel vergelijkingen, cijfers en analyses. U kunt zich nu inschrijven voor de leergang.

Economische visie Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft Blaauwberg gevraagd een economische visie op te stellen. Zuidplas maakt deel uit van de regio Midden-Holland. Na het opstellen van regionale visie, heeft Zuidplas gevraagd naar een lokale visie. Een visie die enerzijds aansluit bij het regionale perspectief, maar anderzijds de specifieke lokale omstandigheden en ambities duidelijk maakt.

Onderzoek regiokeuze

Sinds 1 januari 2016 is er één ambtelijke samenwerkingsorganisatie voor de Noord-Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De drie werken nu nog in verschillende regio's. Samen met I&O Research verkent Blaauwberg tot welke regio de drie zich het beste kunnen wenden. Aan de hand van 'daily urban system' data, financiële consequenties en bestuurlijke relaties.

Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

Ondernemersfonds in Nieuwkoop

De ondernemers in Nieuwkoop beschikken per 1 januari 2020 over een Ondernemersfonds. Dat besluit heeft de gemeenteraad op 14 november genomen. Blaauwberg is betrokken geweest als adviseur van het College van B&W, die een initiatief van ondernemers had ontvangen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]