Kennisfestival Leonardo Da Vinci College

Op 5 november 2019 hebben we een ‘kennisfestival’ plaats laten vinden op het Leonardo Da Vinci College. Een vrolijke en leerzame middag voor ongeveer 300 docenten en medewerkers waar zij meer kennis konden opdoen over de stad Leiden. De stad waar zij allemaal werken – deels wonen – en waar hun leerlingen vandaan komen. Het is een vrolijke en informatierijke middag geworden met veel lokale sprekers.

Het Leonardo Da Vinci College heeft Blaauwberg gevraagd de organisatie samen met een team van docenten ter hand te nemen. Het is een ‘kennisfestival’ geworden met ‘stadskennis’ als centrale thema. Leiden heeft een rijke historie waar het gaat om kunst, geschiedenis, wetenschap en water.  Maar er is nog veel meer te vertellen over Leiden. De stad internationaliseert razendsnel, de wijken veranderen en nieuwe groepen bewoners melden zich bij het onderwijs en andere instituten. Wij hebben 11 lokale sprekers bij elkaar gekregen die met een diverse achtergrond meer over de stad Leiden kunnen vertellen. Uit dit ruime en diverse aanbod konden de docenten twee presentaties naar keuze bijwonen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen; Leiden als internationale stad, Leiden als vrouwenstad, Leiden als sportstad, onderwijs en ondernemerschap in Leiden, de wijken van Leiden, ‘onderwaterleven’ in de Leidse grachten, en Leiden als zelfvoorzienende regio. Enkele van deze presentatie zijn beschikbaar gesteld op de site.

Er zijn veel positieve reacties gekomen op deze middag. De docenten hebben een ontspannen, leerzame middag gehad met een hapje en drankje en live muziek als afsluiting. Hiernaast was er ook een niet direct verwachtte andere uitkomst. Een aantal leerlingen van het Leonardo Da Vinci college loopt nu mee met een van de sprekers van deze middag. Wat het delen van kennis al niet teweeg kan brengen.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Presentatie Leiden internationale stad
Presentatie Leiden vrouwenstad
Hand-out vijf Leidse iconen

Andere recente projecten

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Economische visie Midden-Holland

Voor de regio Midden-Holland hebben we een economische visie opgesteld. Inclusief speerpunten, een handelingsagenda en programmalijnen. De coronacrisis stelt de nieuwe agenda in een ander daglicht dan bij de start van het traject in 2019 beoogd was. En toch ook weer niet. Regio's die zich goed organiseren en goed samenwerken zullen sterker staan in de crisis.

Regionaal netwerk Straf en Zorg

Collega Jeroen Bos is sinds begin dit jaar actief als tijdelijk projectleider voor het Netwerk Straf en Zorg in Limburg. Doel van het netwerk is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Index071: een nul-meting in crisistijd

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]