Evaluatie Ondernemersfonds Westerveld

Het Drentse Westerveld beschikt sinds 1 januari 2017 over een Ondernemersfonds. Het fonds is een instrument in handen van bedrijven en instellingen ter versterking van het lokale werk- en verblijfsklimaat. Het is in 2017 gestart met steun van de gemeente. Sindsdien is hard gewerkt en er is veel gebeurd. Blaauwberg is gevraagd het fonds te evalueren. In de evaluatie kijken we terug naar wat er is bereikt, en vooruit om nieuwe ambities een plek te bieden

Het fondsbestuur en de Gemeente Westerveld hebben gezamenlijk de regie gevoerd over deze evaluatie. De resultaten zijn ronduit positief te noemen. De hoeveelheid aan activiteiten geïnitieerd uit het fonds, en de veelzijdigheid ervan is na drie jaar indrukwekkend te noemen. Westerveld heeft bovendien een interessante keuze gemaakt. Zestig tot tachtig procent van het fonds wordt gemeentebreed ingezet. Er is een Koepel waar de zes ondernemersverenigingen plannen gezamenlijk afstemmen. In de meeste fondsen wordt het grootste deel van het budget gebiedsgewijs besteed. Ieder winkelcentrum, bedrijventerrein en sector heeft een eigen ‘potje geld’. Juist de keuze om gezamenlijk op te trekken heeft veel dynamiek in het Westerveldse fonds gebracht. Kleine plannen worden opgeschaald en van kwaliteit voorzien. Praktische investeringen wisselen zich af met meer strategische inzetten.

Het fonds heeft zich in korte tijd bewezen als een belangrijk middel om de lokale economie en leefbaarheid van de kernen te versterken. Inmiddels is het fonds toe aan een doorontwikkeling. In de evaluatie zijn een aantal nieuwe thema’s naar boven gekomen die het fonds ter hand kan nemen:

 • Regiomarketing
 • vergrijzing- en krimpstrategie
 • (ov-)bereikbaarheid
 • duurzaamheid en energie
 • economische clustering en cross-overs

Het College van B&W heeft op basis van de evaluatie het voorstel gedaan om het fonds voor een periode van 5 jaar te continueren. De gemeenteraad gaat op korte termijn een besluit hierover nemen.

Contact

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Meer informatie

Download gratis het Kennisdocument Ondernemersfonds.

[honeypot website]

Andere recente projecten

De Retail in de Leidse regio

Sinds 2017 werkt de Leidse regio met een regionale Retailvisie. Een gemeenschappelijk beleidskader ten aanzien van winkelgebieden. De visie is geïnitieerd door Economie071 en actief in zes gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Blaauwberg evalueert de inzet en resultaten van deze visie. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het ontwerp van een periodieke Retailmonitor.

Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst

In het voorjaar van 2020 verzorgt Blaauwberg voor de tweede maal een Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale arbeidsmarkt. Met veel vergelijkingen, cijfers en analyses. U kunt zich nu inschrijven voor de leergang.

Economische visie Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft Blaauwberg gevraagd een economische visie op te stellen. Zuidplas maakt deel uit van de regio Midden-Holland. Na het opstellen van regionale visie, heeft Zuidplas gevraagd naar een lokale visie. Een visie die enerzijds aansluit bij het regionale perspectief, maar anderzijds de specifieke lokale omstandigheden en ambities duidelijk maakt.

Onderzoek regiokeuze

Sinds 1 januari 2016 is er één ambtelijke samenwerkingsorganisatie voor de Noord-Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De drie werken nu nog in verschillende regio's. Samen met I&O Research verkent Blaauwberg tot welke regio de drie zich het beste kunnen wenden. Aan de hand van 'daily urban system' data, financiële consequenties en bestuurlijke relaties.

Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

Ondernemersfonds in Nieuwkoop

De ondernemers in Nieuwkoop beschikken per 1 januari 2020 over een Ondernemersfonds. Dat besluit heeft de gemeenteraad op 14 november genomen. Blaauwberg is betrokken geweest als adviseur van het College van B&W, die een initiatief van ondernemers had ontvangen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]