Evaluatie Ondernemersfonds Westerveld

Het Drentse Westerveld beschikt sinds 1 januari 2017 over een Ondernemersfonds. Het fonds is een instrument in handen van bedrijven en instellingen ter versterking van het lokale werk- en verblijfsklimaat. Het is in 2017 gestart met steun van de gemeente. Sindsdien is hard gewerkt en er is veel gebeurd. Blaauwberg is gevraagd het fonds te evalueren. In de evaluatie kijken we terug naar wat er is bereikt, en vooruit om nieuwe ambities een plek te bieden

Het fondsbestuur en de Gemeente Westerveld hebben gezamenlijk de regie gevoerd over deze evaluatie. De resultaten zijn ronduit positief te noemen. De hoeveelheid aan activiteiten geïnitieerd uit het fonds, en de veelzijdigheid ervan is na drie jaar indrukwekkend te noemen. Westerveld heeft bovendien een interessante keuze gemaakt. Zestig tot tachtig procent van het fonds wordt gemeentebreed ingezet. Er is een Koepel waar de zes ondernemersverenigingen plannen gezamenlijk afstemmen. In de meeste fondsen wordt het grootste deel van het budget gebiedsgewijs besteed. Ieder winkelcentrum, bedrijventerrein en sector heeft een eigen ‘potje geld’. Juist de keuze om gezamenlijk op te trekken heeft veel dynamiek in het Westerveldse fonds gebracht. Kleine plannen worden opgeschaald en van kwaliteit voorzien. Praktische investeringen wisselen zich af met meer strategische inzetten.

Het fonds heeft zich in korte tijd bewezen als een belangrijk middel om de lokale economie en leefbaarheid van de kernen te versterken. Inmiddels is het fonds toe aan een doorontwikkeling. In de evaluatie zijn een aantal nieuwe thema’s naar boven gekomen die het fonds ter hand kan nemen:

 • Regiomarketing
 • vergrijzing- en krimpstrategie
 • (ov-)bereikbaarheid
 • duurzaamheid en energie
 • economische clustering en cross-overs

Het College van B&W heeft op basis van de evaluatie het voorstel gedaan om het fonds voor een periode van 5 jaar te continueren. De gemeenteraad gaat op korte termijn een besluit hierover nemen.

Contact

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Meer informatie

Download gratis het Kennisdocument Ondernemersfonds.

[honeypot website]

Andere recente projecten

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Economische visie Midden-Holland

Voor de regio Midden-Holland hebben we een economische visie opgesteld. Inclusief speerpunten, een handelingsagenda en programmalijnen. De coronacrisis stelt de nieuwe agenda in een ander daglicht dan bij de start van het traject in 2019 beoogd was. En toch ook weer niet. Regio's die zich goed organiseren en goed samenwerken zullen sterker staan in de crisis.

Regionaal netwerk Straf en Zorg

Collega Jeroen Bos is sinds begin dit jaar actief als tijdelijk projectleider voor het Netwerk Straf en Zorg in Limburg. Doel van het netwerk is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Index071: een nul-meting in crisistijd

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]