…of er iemand een rookworst kan brengen?

Mijn echtgenote heeft een thuiszorgonderneming. Zij zorgt, samen met een paar collega’s in loondienst en een aantal zelfstandigen, voor omstreeks twintig meestal oudere cliënten. Dat zorgt voor veel telefoonverkeer, meestal met collega’s over planning en overdracht, soms ook een cliënt. Het gaat altijd door, ook in het weekend. Zoals laatst op een zaterdagochtend, bij koffie en opengeslagen weekendkranten. Ik hoor haar even luisteren en dan verbaast uitroepen:  ‘…of er iemand een rookworst kan komen brengen?’.

Bij de alleroudste generatie hulpvragers zit vaak een frappante hulpbehoevendheid. Zo zijn ze opgevoed: als je oud bent, gaat er voor je gezorgd worden. De zorgverlener is gewoon ‘de zuster’, punt uit. En als er iets is, dan roep je dat. De indicatiestelling, de verstrekkingen, de wijze van verzekeren, het verschil tussen zorg en welzijn, het verschil tussen mantelzorg en professionele zorg: het overzicht is er niet echt. Het systeem is niet echt aan deze alleroudste cliënten besteed. En dat geldt ook voor wederkerigheid, eigen verantwoordelijkheid, zelforganisatie, regie houden, participatie en activering – de contouren van het nieuwe systeem.

Zou dat met nieuwere zorgvragers anders zijn? Zou het grote klagen op zorg – die er nooit genoeg is –  een keer ophouden en vervangen worden door een mooi gedoseerde zelfsturing? Natuurlijk gaat er heel veel veranderen. Er komen echt nieuwe levensstijlen en nieuwe verwachtingspatronen op de zorg af. Maar sommige dingen  blijven hetzelfde. Bijvoorbeeld de neiging van zorgverleners om als het er op aankomt niet alleen te handelen vanuit protocollen en voorschriften, maar om, vanuit hun eigen professionele drijfveren en inzicht. Aan de ene kant: gelukkig maar. Er gaat niets boven een professional die zelf nadenkt en een eigen boordeling van de situatie maakt. Aan de andere kant: een zorgverlener wil graag zorgen. Een aanbod kan zijn eigen vraag scheppen. U raadt het al: die mevrouw kreeg een paar uur later haar rookworst…

Contact

  • 071-524 7500
  • info@

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Meer artikelen

Corona: wat komt hierna?

Pandemieën kunnen de wereld veranderen. Het zijn geen tijdelijke verstoringen van het dagelijks leven. Het zijn ‘gamechangers’. Al is dat niet goed zichtbaar wanneer je er middenin zit. Kunnen we nu toch al iets leren over de maatschappelijke en economische gevolgen van eerdere pandemieën?

De opmerkelijke opmars van vrouwen

Jonge vrouwen trekken vaker dan mannen naar de Nederlandse kennissteden - en dragen zo meer bij aan de welvaart van die steden. Wat in Oost-Europa, V.S., China en India al langer een belangrijke trend is - een demografisch overschot van met name lager opgeleide mannen op het platteland - gaat langzaam maar zeker ook in Nederland zichtbaar worden.

Waarom blijft de criminaliteit maar dalen?

Eén van de raadsels van onze tijd is de daling van de criminaliteit. Die daling is sinds het midden van de jaren negentig in de hele westerse wereld gaande, en niet voorspeld. Wat is er aan de hand?

Waar verdient Leiden haar geld mee?

Waar verdient Leiden haar geld mee? Van een laagopgeleide industriestad heeft Leiden zich in enkele decennia weten op te richten tot een moderne kennisstad. Voorheen verdiende de stad haar geld vooral met [...]

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

[honeypot website]

[honeypot uwbedrijf move-inline-css:true]